Politica de confidenţialitate

(Adatvédelmi nyilatkozat)

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimați vizitatori,

Această politică de confidențialitate vă informează despre informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date personale și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs. personale.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, astfel, Noi, echipa Societății Grund Forest School SRL vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu dispoziţiile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Ținând cont că din data de 25.05.2018 au intrat în vigoare prevederile Parlamentului European cu directiva UE 2016/ 679 cu privire la protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, este necesar să obținem de la Dvs. acordul, care corespunde noilor cerințe.

Citiți vă rog informațiile de mai jos cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le-am pregătit sub formă de întrebări, pentru ca acest memorandum să fie cât mai transparent și mai practic în căutarea informațiilor. Dacă veți avea orice fel de întrebări sau observații cu privire la acordul Dvs., trimiteți un e-mail la adresa: grundschool(at)gmail(punct)com (grundschool@gmail.com)

CINE ADMINISTREAZĂ DATELE DVS. PERSONALE?

Operatorul datelor personale este compania care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul datelor Dvs. personale pentru prelucrarea în scopuri de marketing este este compania: Grund Forest School SRL:

 • persoană juridică din România;
 • cu sediul social în Oradea, str. Podgoria 38C, jud. Bihor;
 • înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Oradea sub nr. J12/2153/22.05.2019, având Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 41158904, (denumită în continuare „Grund Forest School”)
 • număr de telefon: 0726773656
 • adresă de e-mail: grundschool(at)gmail(dot)com

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Când cumpărați produse de pe site-ul nostru, vă vom solicita următoarele date:

 • numele și prenumele;
 • datele pentru facturare;
 • adresa;
 • numărul de telefon de contact,
 • adresa de e-mail și
 • informațiile despre cartea de credit/carte Pluxee pentru pedagogi

De asemenea, înregistrăm adresa IP (Internet Protocol), care este adresa calculatorului dvs. pe Internet.

Vom folosi informațiile dvs. pentru a verifica detaliile cărții de credit pentru achiziția dvs., și pentru a procesa comanda dvs. De asemenea, vă vom trimite o factură prin e-mail și putem utiliza numărul dvs. de telefon pentru a vă contacta în legătură cu achiziția dvs.

Solicităm aceste informații pentru a procesa plata, pentru a vă livra produsele sau serviciile și pentru a îndeplini solicitarea dvs.

Informațiile Dvs. sunt stocate pe site-ul nostru și pe serverul nostru cloud, ambele cu sediul în cadrul Uniunii Europene. Detaliile cărții dvs. de credit sunt transmise unui terț procesator de plăți care are sediul în UE. Nu păstrăm informațiile despre cardul dvs. de credit.

Nu folosim informațiile furnizate de Dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Menținem informațiile Dvs. legate de comandă pentru o perioadă de 5 sau 10 ani, în conformitate cu prevederile legale.

În scopuri de marketing prelucrăm următoarele categorii de date personale, care ne ajută să justăm oferta de produse și servicii, care v-ar place cel mai mult și să vă rezolve problemele.

 • Informații de identificare de bază – numele, adresa, data nașterii
 • Date de contact – număr de telefon, adresă de e–mail
 • Date sociodemografice – date statistice cu privire la vârstă, sex, loc de muncă
 • Informații cu privire la utilizarea produselor și serviciilor – ce servicii ați avut de la noi în trecut, informații cu privire la utilizarea secțiunii clienți de pe internet. Pe baza acestor date vă putem recomanda produsele și serviciile cele mai potrivite.
 • Informații din înregistrările telefonice sau alte interacțiuni cu Dvs., spre exemplu e-mail, chat, mesaje SMS.
 • Date despre geolocație – date despre geolocație din motoare de căutare pe internet. Aceste date pot servi de obicei pentru a furniza cel mai apropiat intermediar sau cel mai apropiat punct de lucru.

DIN CE SURSE PROVIN DATELE PERSONALE?

Datele personale menționate la punctul anterior le obținem direct de la Dvs.

Aceste date personale, ni le furnizați în contractele de clienți, sau în alte documente.

ÎN CE SCOPURI NE-AȚI DAT ACORDUL?

Ne-ați dat acordul pentru a folosi datele în scopuri de comercializare produse și marketing,

care includ următoarele activități:

 • vânzarea, respectiv ofertarea de produse. Ex. pe baza acordului Dvs., vă trimitem ofertele în format electronic, în special sub formă de e-mail sau mesaje text pe telefon, prin intermediul ecțiunii clienți de pe internet, în formă scrisă sau sub formă de convorbire telefonică.
 • sondaje de cercetare a pieței cu privire la satisfacția clienților care au folosit produsele și serviciile noastre. Acordul oferit de Dvs. în scopuri de marketing este la libera alegere. Însă este obligatoriu pentru a vă putea trimite oferte individuale de produse și servicii și cele ale partenerilor noștri comerciali. Fără exprimarea acordului Dvs. nu vă putem trimite oferte individuale de produse și servicii.

CÂT TIMP VOM PRELUCRA DATELE DVS. PERSONALE?

Ați dat acordul companiei pe durata relației contractuale și pentru următorii 5 sau 10 ani de la

încheierea relației contractuale sau până în momentul în care veți solicita retragerea acordului. Dacă nu sunteți, și nici nu veți deveni clientul companiei, acordul Dvs. va fi valabil timp de ___ ani de la exprimarea acestuia sau până în momentul în care veți solicita retragerea acestuia. După expirarea perioadei corespunzătoare, datele Dvs. vor fi șterse dar doar în limita și în scopurile pentru care conform prevederilor legale nu este necesar acordul.

Totodată, aveți dreptul de a revoca consimțământul în orice moment.

CINE SUNT PARTENERII NOȘTRI COMERCIALI?

În acordul Dvs. sunteți de acord cu ofertele de produse și predarea datelor personale partenerilor noștri comerciali selectați. Partenerii noștri comerciali respectă și ei regulile cu privire la protecția datelor cu caracter personal și am încheiat cu ei un contract cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

CINE POATE AVEA ACCES LA DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru prelucrarea datelor în scopuri de comercializare produse și marketing, pot avea acces la datele Dvs. și alți subiecți, care prelucrează datele personale, precum intermediari, a căror sarcină este să intermedieze serviciile companiei. Spre exemplu companii externe, care administrează sistemele noastre sau alte servicii care asigură mersul companiei și prelucrarea datelor în scopuri de marketing. Cu intermediarii menționați avem contracte cu privire la prelucrarea datelor personale, pe baza cărora au și ei obligația de a respecta prevederile stricte cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

In conformitate cu legislația în vigoare, aveți mai multe drepturi în legătura cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., rectificarea oricăror greșeli din fișierele noastre si/sau Puteți ridica obiecții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricții privind prelucrarea datelor dvs. si dreptul la portabilitatea datelor.

Drepturi Ce înseamnă asta?

Acces Puteți să ne cereți:

 • să confirmam dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date, prin solicitarea unei copii a dosarului personal;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum Puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta notificare.

Rectificare Ne Puteți cere să rectificăm datele cu caracter personal inexacte. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor Ne Puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectat; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a obiecta (a se vedea secțiunea de mai jos); sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • pentru a va conforma unei obligații juridice pe care trebuie să o respecte
 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele sa fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem încă nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea motivelor imperative este în așteptare.
 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a iniția, exercita sau asigura apărarea drepturilor legale; sau
 • pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.

Societatea Grund Forest School SRL

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

De asemenea, există anumite alte circumstanțe în care Societatea Grund Forest School SRL nu este obligată să dea curs solicitării dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza aceasta solicitare.

Restrictionarea prelucrarii datelor: Ne Puteți cere să vă restricționam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de  rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

Putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

Portabilitatea datelor cu caracter personal

Ne Puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat sau Puteți solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea unui contract cu dvs.; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
 • produce efecte juridice cu privire la dvs. (cum ar fi respingerea unei reclamații); sau
 • va afectează în alt mod semnificativ.
 • ne este necesara pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile si libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Dreptul de a se opune prelucrării

Puteți să vă opuneți la orice prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal care are ca temei juridic „interesele noastre legitime”, cand credeti ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale depășesc interesele noastre legitime.

Odată ce ați formulat solicitarea prin care va opuneti, avem oportunitatea să demonstrăm că avem interese legitime convingătoare care depășesc drepturile și libertățile dvs. individuale.

Luarea de decizii automate

Puteți cere sa nu constituiți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, dar numai atunci când decizia respectivă:

În astfel de situații, puteți obține intervenția umană în procesul de luare a deciziilor și ne vom asigura ca exista masuri care să vă permită să vă exprimați punctul de vedere și/sau sa contestati decizia automatizata.

Dreptul dvs. de a obține intervenția umană sau de a contesta o decizie nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

Persoane de contact și reclamații:

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor Dvs. referitor la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, ne Puteți contacta utilizând următoarele canale de comunicare: email: grundschool(at)gmail(punct)com

Dacă aveți o plângere sau o nelămurire cu privire la modul în care folosim datele Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați în prima instanță și vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal în orice moment.

Țineți minte ca datele Dvs. cu caracter personal sunt în siguranță!

Având în vedere stadiul actual al tehnicii, Societatea Grund Forest School SRL utilizează o varietate de metode tehnice și organizatorice pentru a asigura prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în conformitate cu legile în vigoare. Societatea Grund Forest School SRL se angajează să protejeze securitatea datelor cu caracter personal pe care le partajați cu noi. În sprijinul acestui angajament, am implementat măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a va proteja datele Dvs. personale.